28
02 2020
694

1. (28.26.12) Care este modul de aplicare a TVA în cazul efectuării livrării de către întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149/2012, a proprietății până la 01.01.2020, pentru care achitarea are loc după 01.01.2020?

În conformitate cu art.95 alin.(2) lit.g), în redacția Legii nr.171 din 19.12.2019, livrarea proprietăţii de către întreprinderile, declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, începînd cu 1 ianuarie 2020 nu constituie obiect impozabil cu TVA. Conform prevederilor articolului 108 alineatele (2) și (3) din Codul fiscal, pentru mărfuri, data obligației fiscale se consideră data predării (transmiterii) mărfurilor cumpărătorului (beneficiarului), iar pentru bunurile imobiliare - data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare. Astfel, dat fiind faptul, că livrarea proprietății a avut loc până la 01.01.2020, obligația fiscală a furnizorului – întreprinderea declarată în procedura de insolvabilitate, urma a fi calculată în conformitate cu alineatale (2) și (3) al art.108 din Codul fiscal, în vigoare de până la 01.01.2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.