23
03 2020
618

1. (28.26.13) Care este baza impozabilă cu TVA la procurarea proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149/2012?

În conformitate cu articolul 97 alineatul (7) din Codul fiscal, valoarea impozabilă la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 reprezintă valoarea procurării proprietăţii achitată sau care urmează a fi achitată (fără T.V.A.) de către cumpărător. În baza articolului 108 alin.(1) din Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul trebuie să întocmească un inventar al tuturor bunurilor corporale şi incorporale care aparţin masei debitoare. Conform alineatului (5) al articolului 108 din legea insolvabilității în inventar trebuie să fie descrise toate bunurile identificate ale debitorului şi să se indice valoarea contabilă sau, dacă aceasta lipseşte, valoarea lor aproximativă de la data inventarierii. La rîndul său articolul 5 pct.26) din Codul fiscal în calitate de preţ de piaţă, valoare de piaţă stabilește preţul mărfii, serviciului, format prin interacţiunea cererii şi ofertei pe piaţa comerţului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice – în urma tranzacţiilor încheiate între persoanele ce nu sînt coproprietari sau persoane interdependente pe piaţa respectivă a comerţului cu ridicata. Tranzacţiile între coproprietari sau persoanele interdependente pot fi luate în considerare numai cu condiţia că interdependenţa acestor persoane nu a influenţat rezultatul tranzacţiei. Astfel, la livrarea proprietății de către furnizorul declarat în proces de insolvabilitate, baza impozabilă cu TVA pentru cumpărătorul, în condiția prevederilor articolului 97 alineatul (7) din Codul fiscal, reprezintă valoarea achitată sau care urmează a fi achitată, excluzând TVA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.