17
01 2019
2649

1. (29.1.12.5) Care este termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), pentru contribuabili care și-au modificat perioada fiscală?

Conform art.121 alin.(4) din Codul fiscal, pentru agenţii economici care au dreptul, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, să aplice o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic, perioada fiscală privind impozitul pe venit corespunde cu perioada de gestiune pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. În acest caz, perioada fiscală constituie o perioadă de oricare 12 luni consecutive. Perioada fiscală menţionată, se va modifica ulterior doar dacă perioada de gestiune pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare este modificată în corespundere cu prevederile Legii contabilităţii. Conform prevederilor art. 83 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente sunt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit. Potrivit alin.(4) al aceluiași articol Declarația cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai târziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune. Respectiv, contribuabilii care și-au modificat perioada fiscală în corespundere cu art. art.121 alin.(4) din Codul fiscal, nu mai târziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.