12
09 2018
1289

1. (29.2.9.15) Cum urmează să ducă evidența vînzărilor și procurărilor persoanele care desfășoară activitate independentă?

La efectuarea decontărilor în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente sunt obligate să utilizeze maşina de casă şi de control la efectuarea decontărilor în numerar în modul stabilit de Guvern, eliberând plătitorilor bonurile de casă emise de acestea. Persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente înregistrează vînzările şi procurările în Registrul-jurnal de vînzări şi procurări (pct.12 Indicaţii metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vînzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente, aprobate prin Ordinul MF nr.2 din 9 ianuarie 2017). La întocmirea Registrului-jurnal persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente trebuie să respecte următoarele cerinţe:


  1. Registrul-jurnal se întocmeşte într-un exemplar pe suport de hîrtie pentru fiecare perioadă fiscală de gestiune, cu excepţia cazului prevăzut la subpct.7);
  2. filele Registrului-jurnal pe suport de hîrtie se numerotează în ordine crescătoare şi se şnuruiesc. Pe ultimă filă a Registrului-jurnal se indică data şi numărul de file confirmate prin semnătura persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente;
  3. înregistrările se efectuează în ordine cronologică în baza documentelor justificative;
  4. vînzările şi procurările în valută străină se reflectă în Registrul-jurnal în monedă naţională conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data încasării veniturilor sau efectuării cheltuielilor (plăţilor);
  5. în Registrul-jurnal se înregistrează doar vînzările şi procurările legate de activitatea independentă;
  6. sumele veniturilor şi cheltuielilor se totalizează la finele perioadei fiscale de gestiune sau, după caz, pe fiecare lună (trimestru) cu total cumulativ de la începutul perioadei fiscale de gestiune;
  7. dacă la sfîrşitul perioadei fiscale de gestiune în Registrul-jurnal a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea vînzărilor şi procurărilor anului de gestiune imediat următor.

Persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente este obligată să păstreze Registrele-jurnal, Registrele MCC, copia borderoului şi documentele justificative pe o perioadă de cel puţin 4 ani.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.