19
06 2017
889

1. (29.4.30) Rezidentul Republicii Moldova are obligația să rețină impozitul la sursa de plată, din suma achitată pentru marfa procurată de la o persoana juridică nerezidentă?

Potrivit art.70 din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:
  1. în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;
  2. peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă
. Dacă prezentul capitol nu prevede altfel, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor:
  1. se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova;
  2. se va permite deducerea numai a acelor cheltuieli, care vizează direct venitul menţionat la lit.a), supus impunerii în Republica Moldova
. Astfel, suma achitată nerezidentului pentru marfa procurată nu constituie venit obţinut în Republica Moldova, și pentru rezidentul Republicii Moldova nu apare obligația de reținere a impozitului la sursa de plată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.