28
05 2018
1121

1. (8.10.6.5) De către cine se constată lipsa achitării sau depășirii perioadei de valabilitate a vinietei de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716?

În cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta) fără vinietă sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depăşită, organul de poliţie întocmeşte un proces-verbal de constatare a lipsei dovezii achitării taxei în cauză sau privind depăşirea perioadei de valabilitate a taxei şi transmite o copie a acestuia autorităţii abilitate a administraţiei publice centrale (art. 3483 alin. (2) din Codul fiscal)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.