15
08 2018
1604

12. (37.18) Cum se calculează impozitul unic?

Conform prevederilor art.15 din Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, impozitul unic se calculează lunar prin aplicarea cotei de 7% asupra venitului din vânzări, înregistrat lunar în evidența contabilă, dar nu mai puțin de suma minimă - care se va determina pentru fiecare angajat și va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală. De asemenea, conform art.371 din Codul fiscal, perioadă fiscală pentru impozitul unic se consideră luna calendaristică, iar impozitul unic se determină lunar, reieșind din mărimea obiectului impunerii, înregistrat în evidența contabilă pe parcursul lunii de gestiune, fără a lua în considerare datele cumulative înregistrate de la începutul anului calendaristic. Astfel, calculul și raportarea impozitului unic se efectuează lunar prin completarea și prezentarea Declarației cu privire la impozitul unic (Forma IU 17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06.11.2017, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.