03
04 2019
1531

2. (28.15.12) A fost pierdură factura fiscală, are dreptul entitatea de a trece în cont TVA aferentă, în baza copiei acestei facturi fiscale, autentificată notarial?

În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, iar în cazul pierderii documente lor contabile, în temeiul art.17 alin. (4) din Legii contabilității și raportării financiare, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv. Reieşind din prevederile legislative menţionate, în cazul necesităţii restabilirii exemplarului facturii fiscale care urmează a fi arhivată la cumpărător, de pe originalul exemplarului facturii fiscale ce a rămas la furnizorul mărfurilor (serviciilor) care a eliberat factura fiscală pierdută, se va face o copie. Pe copia în cauză furnizorul trebuie să aplice ştampila sa, cu înscrierea menţiunii „în schimbul exemplarului eliberat anterior”. După aceasta, copia urmează să fie autentificată notarial. În cazul în care, agentul economic a autentificat notarial copia exemplarului facturii fiscale, acesta va beneficia de dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciile procurate. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.