08
02 2020
772

2. (28.21.65) Când apare dreptul la deducerea sumei TVA pentru serviciile importate în cazul în care achitarea TVA pentru acestea a avut loc mai înainte de efectuarea importului?

Potrivit art.102 alin. (1) din Codul fiscal, pentru serviciile importate, procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, deducerea sumei TVA se permite pentru sumele TVA achitate sau care urmează a fi achitate la buget. Totodată, conform art.109 alin.(2) din Codul fiscal, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării TVA se consideră nu mai târziu de data depunerii declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală în care a avut loc importul serviciilor sau achitarea acestora, în funcţie de ce are loc mai înainte. De asemenea, potrivit alin. (10) lit.c) din articolul 102 al Codului fiscal, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA achitată sau care urmează a fi achitată pe serviciile procurate dacă dispune de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate. Prin urmare, dacă achitarea TVA a avut loc mai înainte de efectuarea importului, dreptul la deducerea sumei TVA se va realiza în perioada fiscală în care a avut loc achitarea.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.