02
08 2019
731

2. (28.5.14) Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către un rezident/nerezident către nerezident/rezident?

La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către/către un rezident/nerezident Republicii Moldova, este necesar de a stabili locul livrării serviciilor. Conform art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 al Codului fiscal, „Locul livrării serviciilor”. Articolul 111 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, stabilește expres tipul serviciului și locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sînt indicate în alin. (1) – (3) locul livrării considerindu-se sediul, sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa persoanei care prestează serviciile respective (alin. (4) al art.111 din Codul fiscal). Totodată, pentru atribuirea serviciilor contractate de părți la cele nominalizate la art.111 alin. (1) din Codul fiscal, urmează a se conduce de Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM-2), aprobat prin Ordinul nr.28 din 07 mai 2019 a Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, pus în aplicare de la 07 mai 2019. Astfel, prestarea serviciilor de către un nerezident al Republicii Moldova rezidentului Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova reprezintă import de servicii (art.93 pct.9) CF), care conform art.96 lit. a) din Codul fiscal, se impozitează pe principii generale. În cazul în care locul serviciului prestat de către nerezident, determinat în conformitate cu art. 111 al Codului fiscal, nu este Republica Moldova, acest serviciu nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA conform legislației naționale și se va impozita în țara nerezidentului. Totodată, prestarea serviciilor de către rezidentul Republicii Moldova nerezidentului Republicii Moldova, pentru care locul prestării nu se consideră a fi Republica Moldova reprezintă export de servicii (art.93 pct.11) CF), care conform art.104 lit. a) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere. În cazul în care locul serviciului prestat de către rezident, determinat în conformitate cu art. 111 al Codului fiscal, este Republica Moldova, acest serviciu se impozitează pe principii generale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.