15
08 2018
1125

2. (37.28) Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației au dreptul la deducerea cheltuielilor?

Obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vânzări, înregistrat lunar în evidența contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condițiile legislației în vigoare (conform art.369 alin.(1) din Codul fiscal). Totodată, pe perioada aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu au obligația de a ține evidența și de a calcula amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale conform modului prevăzut în titlul II al Codului fiscal. Evidența mijloacelor fixe se va efectua în conformitate cu normele contabile stabilite (art. 376 alin. (1) din Codul fiscal). Concomitent, odată cu trecerea de la regimul special de impozitare la cel standard, pierderile suportate de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației pe perioada aplicării regimului special nu pot fi luate în considerare la determinarea mărimii pierderilor pasibile reportării în conformitate cu prevederile art.32 din Codul fiscal. Respectiv, în scopul aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu urmează să efectueze ajustarea veniturilor și cheltuielilor. Totodată, documentarea operațiunilor economice urmează a fi realizată conform prevederilor legislației în vigoare din domeniul contabilității.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.