06
02 2018
679

21. (4.9.29) Cum se determină spre restituire suma accizelor aferente mărfurilor de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210, care se livrează pentru alimentarea aeronavelor civile?

În conformitate cu pct.18, 19 și 20 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, de dreptul la restituirea sumelor accizelor achitate la importul mărfurilor supuse accizelor de la poziţiile tarifare 271012310, 271012700 şi 271019210, beneficiază agenţii economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu subiecţi ai impunerii cu accize, care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea aeronavelor civile (atît a navelor ce aparţin companiilor aeriene autohtone sau străine, cît şi a celor proprii). Pentru a beneficia de restituirea sumelor accizelor, agenţii economici menţionaţi în pct.18 ale prezentului Regulament prezintă SFS de la locul de deservire (DGACM) cererea, la care se anexează copiile documentelor primare (facturile fiscale (de expediţie)) şi copiile documentelor ce confirmă achitarea accizelor la buget. Sumele accizelor care urmează să fie restituite în cazul prevăzut la pct.18 al prezentului Regulament constituie sumele accizelor achitate la buget pentru importul mărfurilor supuse accizelor în limita cantităţii acestor mărfuri livrate pentru alimentarea aeronavelor în perioada fiscală pentru care se solicită restituirea. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, privind aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.