06
02 2018
439

27. (4.7.6) Dacă marfa exportată a fost achitată parţial de către nerezident, apare obligaţia de calculare si achitare a accizelor?

În conformitate cu prevederile art.124 alin.(4) din Codul fiscal, accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, în cazul existenţei documentelor justificative stabilite de Guvern. Astfel, în condițiile acțiunii articolului menționat, dacă marfa exportată a fost achitată parţial de către nerezident, subiectul impunerii – exportator calculează accizul doar pentru acele mărfuri supuse accizelor, pentru care nu a fost înfăptuita repatrierea mijloacelor în conformitate cu prevederile articolului 3 din Legea nr.1466 din 29 ianuarie 1998 „Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri si servicii provenite din tranzacţiile economice externe”, cu aplicarea cotei accizului, prevăzuta pentru categoria respectivă de marfă. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor art.124 alin.(4) din Codul fiscal și Legii nr.1466 din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri si servicii provenite din tranzacţiile economice externe].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.