12
11 2021
478

28.21.70 Se păstrează oare dreptul la deducerea sumei TVA aferentă mijloacelor fixe (utilaj) procurate în cazul în care aceste mijloace fixe au fost distruse în urma calamităților naturale?

În conformitate cu prevederile art.102 alin. (81) CF, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru mărfurile procurate, precum şi pentru mărfurile, serviciile procurate care au fost utilizate la fabricarea mărfurilor care în procesul activităţii de întreprinzător au fost distruse ca urmare a calamităţilor naturale se deduce în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate şi confirmate.

   
Conform art. 93 pct.2) CF, marfă, valori materiale, în sensul aplicării prevederilor titlului trei din Codul fiscal, sînt definite ca rezultat al muncii sub formă de articole, mărfuri de larg consum şi produse cu destinaţie tehnico-economică, clădiri, construcţii şi alte bunuri imobiliare.
 
  Prin urmare, luînd în considerare că utilajul cade sub incidența definiției de marfă/valori materiale,  în cazul distrugerii acestuia în urma calamităților naturale confirmate, suma TVA aferentă utilajului menționat nu urmează a fi exclusă de la deducere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.