26
10 2020
554

(28.27.2) Pentru care servicii electronice se aplică TVA de către nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova ?

Potrivit prevederilor art.95 alin.(11) din Codul fiscal, serviciile electronice prestate de către nerezident care, fără a deține formă organizatorico-juridică pe teritoriul Republicii Moldova, prestează servicii cetățenilor Republicii Moldova pentru care se prevede aplicarea TVA se consideră serviciile prestate prin rețelele informaționale de telecomunicații, inclusiv prin rețeaua web mondială Internet, automatizat, cu utilizarea tehnologiilor informaționale, și anume:

 

a) acordarea dreptului de utilizare a programelor pentru calculatoare (inclusiv și jocuri pentru calculatoare), bazelor de date prin rețeaua Internet, inclusiv prin acordarea accesului la distanță la ele, precum și upgrade-ul lor și lărgirea posibilităților funcționale;
b) acordarea serviciilor de publicitate în rețeaua Internet, inclusiv și cu utilizarea programelor pentru calculatoare și bazelor de date, ce funcționează în rețeaua Internet, precum și acordarea suprafețelor (spațiilor) de publicitate în rețeaua Internet;
c) acordarea serviciilor de plasare a ofertelor privind procurarea (comercializarea) mărfurilor (servicii, lucrări), drepturilor patrimoniale în rețeaua Internet;
d) prestarea prin rețeaua Internet a serviciilor privind acordarea posibilităților tehnice, organizaționale, informaționale și altora, efectuate cu utilizarea tehnologiilor și sistemelor informaționale, pentru stabilirea contactelor și încheierea tranzacțiilor între vânzători și cumpărători (inclusiv acordarea spațiilor de comerț, ce funcționează în rețeaua Internet în regim on-line, pe care cumpărătorii potențiali propun prețul său prin intermediul procedurii automatizate și părțile se notifică privind comercializarea prin mesajul remis ce se formează automatizat);
e) asigurarea și/sau susținerea existenței comerciale sau personale în rețeaua Internet, susținerea resurselor informaționale a utilizatorilor (site-urilor și sau paginilor din rețeaua Internet), asigurarea accesului la ele a altor utilizatori ai rețelei, acordarea utilizatorilor a posibilităților de modificare a lor;
f) stocarea și prelucrarea informației cu condiția că persoana ce acordă această informație, are acces la ea prin rețeaua Internet;
g) acordarea în regim on-line a puterii computaționale pentru plasarea informației în sistemele informaționale;
h) acordarea domain-urilor, prestarea serviciilor de hosting;
i) prestarea serviciilor de administrare a sistemelor informaționale, site-urilor în rețeaua Internet;
j) prestarea serviciilor, acordate în mod automatizat prin rețeaua Internet la introducerea datelor de către cumpărătorul serviciilor, prestarea serviciilor de căutare, selectare și sortare a datelor la cerere, acordarea acestor date utilizatorilor prin rețelele informaționale și de telecomunicații (în special rapoarte de la burse în timp real, traducerea automata în timp real);
k) acordarea prin rețeaua Internet a drepturilor de utilizare a cărților (edițiilor) electronice și altor publicații electronice, materialelor informaționale, de învățământ, prezentărilor grafice, pieselor muzicale cu text sau fără text, pieselor audiovizuale, inclusiv și prin acordarea accesului la distanță la ele pentru vizualizare sau ascultare;
l) prestarea serviciilor de căutare și/sau acordare beneficiarului a informației privind cumpărătorii potențiali;
m) acordarea accesului la sistemele de căutare în rețeaua Internet;
n) ducerea statisticii pe site-urile din rețeaua Internet;
o) transmisia digitală de programe radio sau TV;
p) acordarea accesului la contentul audio-vizual.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.