22
03 2021
317

(28.3.45) Constituie obiect impozabil cu TVA returnarea mijloacelor fixe, anterior primite în gestiune economică de către întreprinderile de stat și întreprinderile municipale?

Conform art.93 pct.3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmiterea a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială.

   Potrivit art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.

   Conform art.95 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.

   Conform art.3 alin.(2) din Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, bunurile domeniului public al statului/unităţii administrativ-teritoriale/ unităţii teritoriale autonome Găgăuzia aflate în administrarea întreprinderii nu aparţin acesteia cu drept de proprietate.

   Astfel, ținând cont de cele menționate mai sus, returnarea mijloacelor fixe anterior primite în gestiune economică, nu constituie obiect impozabil cu TVA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.