03
08 2021
205

29.1.7.4.2 În cazul dacă întreprinderea ia în locațiune un transport de la persoană fizică, ce impozit urmează a fi reținut la sursa de plată?

În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 90¹ din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în marime de 12% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfaşoara activitate de întreprinzator, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.  

    

Astfel, în cazul locaţiunii a unui mijloc de transport de la o persoana fizică cetaţean, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit în marime de 12 % din venitul achitat.  

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.