21
01 2021
716

(29.1.7.9.4) Se reține oare la sursa de plată impozitul pe venit, potrivit art.90/1 alin.(3/7) sau art.89 din Codul fiscal, din suma achitată de dealerul primar persoanei fizice rezidente la răscumpărarea obligațiunilor de stat ?

Potrivit art.90/1 alin.(3/7) din Codul fiscal băncile, asociațiile de economii şi împrumut, precum şi emitenții de valori mobiliare corporative rețin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente. 

 Deasemenea, conform art.89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menţionat la art.90, de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din plată. 

 Concomitent, pct.6 subpct. 16) din Regulamentul, aprobat prin Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr.170/2018, stabilește că obligațiunile de stat sunt valori mobiliare de stat emise cu scont, la valoarea nominală sau cu primă, pe termen de un an şi mai mare, pentru care emitentul (Ministerul Finanțelor) plăteşte periodic dobânzi potrivit ratei fixe sau flotante în conformitate cu condiţiile emiterii şi care sunt răscumpărate la scadenţă la valoarea lor nominală.

 

        Deasemenea, dealerii primari (băncile comerciale care au fost acceptate de Ministerul Finanţelor să deruleze operaţiuni cu VMS pe piaţa VMS) desfăşoară operaţiuni cu valori mobiliare de stat pe piaţa valorilor mobiliare de stat în nume şi în cont propriu sau în nume propriu şi în contul clienţilor săi, persoane fizice şi/sau juridice, rezidente sau nerezidente. 

        Astfel, ținând cont de faptul că plătitor al dobânzilor aferente obligațiunilor de stat este emitentul, dealerul primar (băncile comerciale) care acționează din contul clienților săi, nu are obligația reținerii impozitului pe venit la sursa de plată, conform art.901 alin.(37) din Codul fiscal, în mărime de 3% și conform art.89 din Codul fiscal în mărime de 12%. 

        Totodată, relatăm că venitul sub formă de dobînzi, achitat persoanelor fizice rezidente, cade sub incidența art.18 lit.o) din Codul fiscal, ca surse de venit impozabile, și urmează să fie impozitate, precum și declarate, în condițiile art.83 din Codul fiscal prin prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice (forma CET18).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.