03
08 2021
698

29.2.5.27 Este oare obligată persoana fizică să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit în cazul înstrăinării locuinței de bază?

Prevederile art. 5 pct. 46) din Codul fiscal stabilesc că, locuință de bază este locuința care întrunește cumulativ următoarele condiții:
    a) este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani;
   b) constituie domiciliul/reședința contribuabilului în decursul ultimilor 3 ani pînă la momentul înstrăinării.


   Potrivit art. 20 lit. y3) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente (cetăţeni ai Republicii Moldova şi apatrizi) de la înstrăinarea locuinţei de bază reprezintă surse de venit neimpozabile.


    Astfel, în cazul înstrăinării locuinței de bază, nu apare obligația prezentării Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.