13
04 2021
416

(29.2.6.10) Care este regimul fiscal al recompenselor cu titlu de „bonus” (care nu sunt achitate în cadrul companiei promoţionale) oferite persoanelor fizice cetăţeni?

 Potrivit prevederilor art.14 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul pe venit îl constituie venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilităţile acordate de angajator, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. 

        Conform prevederilor art.18 și 20 din Codul fiscal, recompensa cu titlu de „bonus” reprezintă venit impozabil. 

        Astfel, în cazul în care, recompensele date nu sunt achitate în cadrul companiei promoţionale, acestea se vor impozita în baza art.90 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, cu reținerea in prealabil, ca parte a impozitului pe venit, a sumei în mărime de 12% din recompensa oferită persoanei fizice, exceptînd deţinătorii de patente de întreprinzător, întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), persoanele menţionate la cap.101 ,102 şi 103 din Codul fiscal. 

        Persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit conform art.90 din Codul fiscal, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit.a),a2) și b) din Codul fiscal. 

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.