04
06 2020
658

29.2.8.5. Care este regimul fiscal pentru persoana fizică cetățean al Republicii Moldova care a primit patrimoniu cu titlu de donație?

Conform prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice ale Republicii Moldova cu titlu de donaţie sau de moştenire, cu excepţia donaţiilor efectuate conform art.901 alin.(31) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. Reținerea finală a impozitului stabilit prin art.901 alin.(31) din Codul fiscal, în mărime de 6% din mărimea sumei mijloacelor băneşti donate persoanelor fizice, scutește beneficiarul veniturilor de la includerea lor în componența venitului brut, precum şi de la declararea acestora (art.901 alin.(4) din Codul fiscal). Astfel, ținînd cont de prevederile menționate, patrimoniul primit cu titlu de donație de către persoana fizică rezidentă, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția celui stabilit prin art.901 alin.(31) din Codul fiscal, nu constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit. [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.