17
08 2017
2385

3. (28.1.27) Ce documente trebuie să prezinte agentul economic pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor al TVA ?

În conformitate cu art.112 alin.(2) din Codul fiscal în redacția Legii nr.71 din 12.04.2015, începînd cu 1 mai 2015 subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii. Pentru realizarea dreptului la înregistrarea benevolă în calitate de plătitor ai TVA, solicitanții urmează să depună cererea de model stabilit de Serviciul Fiscal de Stat la subdiviziunea din aria de deservire, luîndu-se în consideraţie dreptul subiectului solicitant de prezentare a cererii în format electronic prin intermediul SIA „e-Cerere”. Formularul Cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA este aprobat prin Ordinul SFS nr.392 din 30.04.2015, care poate fi solicitat de la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat din aria de deservire sau să fie imprimat de sinestătător de pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md. În cadrul examinării cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA, persoana responsabilă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat poate solicita prezentarea documentelor și informațiilor în vederea stabilirii veridicității datelor prezentate de solicitant. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015, în vigoare de la 01.05.2015].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.