05
08 2019
1857

3. (29.1.1.20) Care sunt termenii de achitare a impozitului pe venit în rate?

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1)-(5) din Codul fiscal, termenul de achitare a impozitului în rate survine pentru: - agenţii economici sînt obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din: a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform titlul II din Codul fiscal, pentru anul respectiv; sau b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent. - întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), obligate să achite impozitul în rate conform alin.(1), dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape: 1/4 din suma indicată la alin.(1) lit.a) sau b) – pînă la 25 septembrie şi 3/4 din această sumă – pînă la 25 decembrie ale anului fiscal; - întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) transferă la buget de la sediul subdiviziunilor partea impozitului pe venit calculată proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai subdiviziunii pentru anul precedent ori partea impozitului pe venit calculată proporţional venitului obţinut de subdiviziune conform datelor din evidenţa financiară a acesteia pe anul precedent. Prevederile menționate nu se aplică agenţilor economici impozitaţi conform regimului fiscal stabilit la cap.71 din titlul II şi celui stabilit la cap.1 titlul X. Totodată, prin derogare de la prevederile liniuței întîi și doi, agenţii economici care aplică perioada fiscală prevăzută la art.121 alin.(4) sînt obligaţi să achite, pînă la data de 25 a fiecăror trei luni ale perioadei fiscale curente, sume egale cu 1/4 din: a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform titlul II din Codul fiscal, pentru perioada fiscală respectivă; sau b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru perioada fiscală precedentă.

4 comentariu

avatar
Buna ziua! In numarul mediu scriptic de salariati pentru repartizarea pe subdiviziuni a impozitului pe venit din activitate se includ si persoanele cu contracte de munca suspendate (concediul de maternitate) analogic cum se determina numarul mediu scriptic pentru calculul taxei pentru amenajarea teritoriului sau bazandu-ne pe Prevederile metodologice statistice? Va multumesc!
Comentariu a fost șters
avatar
Bună ziua! Vă recomandăm acest material, unde se menționează că Nu se includ în efectivul de salariaţi:
– persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil (contract de antrepriză, contract de prestări servicii, contract de transport etc.);
– persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi);
– persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în concediu de maternitate;
– persoanele care exercită unele activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri).
avatar
In art 288 se precizeaza ca Nu se includ persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în concediu de maternitate, cand se calcula numarul mediu scriptic pentru taxa amenajarea teritoriului (titlul VII). Pe cand la repartizarea impozitului pe venit din activitate, ne bazam pe titlul 2 unde nu este asa detaliere. Multumesc!
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.