19
08 2017
1153

3. (29.1.3.8.6) În baza căror documente se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente primirii serviciilor de la nerezident?

Cheltuielile agenților economici se permit spre deducere în cazul în care acesta va confirma documentar că cheltuielile respective au fost efectuate în cadrul activității de întreprinzător și corespund prevederilor expuse la art. 24 alin. (1) din Codul fiscal și pct. 39 din anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008. Concomitent, menționăm că, justificarea documentară a tranzacției economice urmează a fi efectuată conform Legii contabilității nr.113 din 27.04.2007. Potrivit Legii Contabilității :
  • document primar reprezintă confirmare documentară (pe suport de hîrtie sau în formă electronică) care justifică efectuarea operaţiunii economice, acordă dreptul de a o efectua sau certifică producerea unui eveniment( art.3 alin.(1));
  • faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare(art.19 alin(1));
  • formularele tipizate cu regim special se utilizează în cazurile prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut(art.20 alin(1) lit.b));
  • pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract (art.20 alin.(4).
Astfel, înregistrarea operațiunilor economice privind importul de servicii se va efectua conform documentului (invoice) eliberat de către entitatea nerezidentă, precum și a extrasului din contul de card emis de către instituția financiară corespunzătoare. [Răspunsul a fost perfectat în baza explicațiilor oferite de către Ministerul Finanțelor nr.14/3-06/250 din 04.08.2017]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.