09
03 2020
503

3. (29.1.7.3.6) : Arhiva

Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe de către organizațiile filantropice? În conformitate cu prevederile art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizații filantropice – fundații și asociații obștești – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizații și ale legislației reprezintă surse de venit neimpozabile. Respectiv, în situatia în care, acordarea ajutoarelor de către organizația necomercială se efectuează în conformitate cu prevederile statutului și legislației în vigoare, acestea reprezintă surse de venit neimpozabile pentru beneficiari, iar asociația nu are obligația de a prezenta informația către Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, în cazul în care, statutul organizației nu reglementează acordarea ajutoarelor materiale, atunci sumele respective, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, vor fi calificate drept surse de venit impozabile pentru beneficiari. Astfel, în cazul în care plățile menționate se califică drept venituri impozabile, potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, entitatea reține, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice. Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe de către organizațiile filantropice, care nu sunt angajați ai întreprinderii? În conformitate cu prevederile art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizații filantropice – fundații și asociații obștești – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizații și ale legislației reprezintă surse de venit neimpozabile. Respectiv, în situatia în care, acordarea ajutoarelor de către organizația necomercială se efectuează în conformitate cu prevederile statutului și legislației în vigoare, acestea reprezintă surse de venit neimpozabile pentru beneficiari, iar asociația nu are obligația de a prezenta informația către Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, în cazul în care, statutul organizației nu reglementează acordarea ajutoarelor materiale, atunci sumele respective, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, vor fi calificate drept surse de venit impozabile pentru beneficiari. Astfel, în cazul în care plățile menționate se califică drept venituri impozabile, potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, entitatea reține, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice. Suma plății precum și suma impozitului reținut din acesta se vor reflecta în „Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta” (forma IRV14, în rîndul (codul 31) – codul sursei de venit “SER”), anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, care se prezintă Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost plățile respective. Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe de către organizațiile filantropice, care nu sunt angajați ai întreprinderii? În conformitate cu prevederile art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizații filantropice – fundații și asociații obștești – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizații și ale legislației reprezintă surse de venit neimpozabile. Respectiv, în situatia în care, acordarea ajutoarelor de către organizația necomercială se efectuează în conformitate cu prevederile statutului și legislației în vigoare, acestea reprezintă surse de venit neimpozabile pentru beneficiari, iar asociația nu are obligația de a prezenta informația către Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, în cazul în care, statutul organizației nu reglementează acordarea ajutoarelor materiale, atunci sumele respective, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, vor fi calificate drept surse de venit impozabile pentru beneficiari. Astfel, în cazul în care plățile menționate se califică drept venituri impozabile, potrivit prevederilor art. 90 din Codul fiscal, entitatea reține, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, iar conform art. 92 din Codul fiscal se stabilește obligația contribuabilului de a prezenta organelor fiscale documentele privind plățile și/sau impozitele reținute. Suma plății precum și suma impozitului reținuta din aceasta se vor reflecta în „Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta” (forma IRV14, în rîndul (codul 31) – codul sursei de venit “SER”), anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, care se prezintă organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plățile. Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terte de catre organizatiile filantropice, care nu sunt angajati ai întreprinderii? În conformitate cu prevederile art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizatii filantropice – fundatii si asociatii obstesti – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizatii si ale legislatiei reprezinta surse de venituri neimpozabile. Respectiv, în situatia în care, acordarea ajutoarelor de catre organizatia necomerciala se efectueaza în conformitate cu prevederile statutului si legislatiei în vigoare, acestea reprezinta surse de venituri neimpozabile pentru beneficiari, iar asociatia nu are obligatia de prezentare a informatiei catre Serviciul Fiscal de Stat. Totodata, în cazul în care, statutul organizatiei nu reglementeaza acordarea de ajutoare, atunci sumele respective, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, vor fi calificate drept surse de venit impozabile pentru beneficiari. Astfel, în cazul în care platile mentionate se califica drept venituri impozabile, potrivit prevederilor art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, entitatea retine, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice, iar conform art. 92 din Codul fiscal se stabileste obligatia contribuabilului de prezentare catre organele fiscale a documentelor privind platile si/sau impozitele retinute. Suma platii precum si suma impozitului retinuta din aceasta se vor reflecta în „Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta” (forma IRV09, în rîndul (codul 32) – codul sursei de venit “SER b)”), anexa nr. 2 la Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010, care se prezinta organului fiscal teritorial în termen de o luna de la încheierea lunii în care au fost efectuate platile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.