14
02 2018
941

3. (29.2.2.14) Care sume se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator pentru hrana organizată angajaţilor?

În conformitate cu pct. 8 al Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.144 din 26.02.2014, sumele ce se încadrează în valoarea stabilită (35 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajat), nu se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator din perspectiva angajatului şi a angajatorului şi, respectiv, nu vor implica careva obligaţii fiscale, de reţinere sau calculare adiţionale pentru angajaţi. În cazul depăşirii plafonului stabilit, se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator doar sumele ce depăşesc plafonul respectiv. Totodată, potrivit art.7 alin.(2) din Legea nr. 166 din 21.09.2017 cu privire la tichetele de masă, valoarea nominală (cuprinsă între 35 şi 45 de lei pentru o zi lucrătoare) a tichetelor de masă acordate de către angajator salariaţilor, reprezintă un venit din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi impozit pe venit din salariu. În cazul depăşirii plafonului stabilit, se vor considera drept facilităţi impozabile acordate de angajator doar sumele ce depăşesc valoarea nominală stabilită.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.