12
09 2018
632

3. (29.2.9.13) Este obligată persoana fizică care desfășoară activitate independentă să se asigure social?

Articolul 4 pct. 3) lit. d) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr. 489-XIV din 08.07.1999, prevede asigurarea obligatorie a persoanele autorizate să desfășoare activitate independentă, şi conform punctului 1.6 din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281 din 15.12.2017 „persoane fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul” sunt specificate ca categorie de plătitori a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, acestea urmând să se asigure obligatoriu pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuții de asigurări sociale de stat în sumă de 8424 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 (702 lei) lunar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.