18
05 2021
356

32.2.2 Care este procedura de luare la evidență fiscală prin atribuirea codului fiscal/confirmarea codului fiscal persoanei fizice cetățean străin și apatrid ce a traversat frontiera de stat și care deține obiecte impozabile pe teritoriul RM sau care are obligații fiscale și nu dispune de acte de identificare eliberate de autoritățile competente ale RM?

Solicitantul poate depune cererea de atribuire a codului fiscal pe suport de hîrtie la Direcțiile deservire fiscală, sau electronic, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor”, cu anexarea documentelor aferente, reglementate de Ordinul SFS 352/2017 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor.

   În aceeași zi sau ziua lucrătoare imediat următoare, Direcția deservire fiscală verifică corectitudinea întocmirii cererilor și plenitudinea documentelor anexate, cu remiterea setului către Direcția evidență și informații fiscale din cadrul aparatului central al SFS, responsabilă de atribuirea codurilor fiscale și luarea în evidență fiscală/confirmarea codurilor fiscale înregistrate în Registrul fiscal de stat, precum și modificarea datelor aferente categoriei nominalizate de contribuabili.
    Direcția evidență și informații fiscale din cadrul aparatului central al SFS, verifică dacă în Registrul fiscal de stat sunt înregistrate date de identificare a persoanei care a solicitat atribuirea codului fiscal (IDNP sau alt cod fiscal atribuit de Serviciul Fiscal de Stat) și solicită de la I.P. „Agenția Servicii Publice”, prin intermediul serviciilor web, informații privind existența sau lipsa în Registrul de stat al populației a unui număr de identificare de stat (IDNP) a persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi, care nu dispun de de acte de identificare eliberate de autoritățile competente ale RM, în baza datelor disponibile.
    În cazul neidentificării în Registrul fiscal de stat și Registrul de stat al populației a datelor aferente numărului de identificare de stat a persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi solicitante, se va atribui codul fiscal, conform prevederilor art. 162 alin. (1) lit. b), art. 163 alin. (6) din Codul fiscal și Ordinului SFS 352/2017 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor, cu eliberarea Certificatului de atribuire a codului fiscal.
     În cazul identificării/înregistrării în Registrul fiscal de stat a datelor de identificare (IDNP) a persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi, se va eliberara Adeverința după modelul aprobat de SFS, prin care se confirmă faptul identificării persoanei în Registrul fiscal de stat prin numărul de identificare de stat, atribuit de către organul competent, acesta fiind considerat cod fiscal al persoanei, în temeiul prevederilor art.163 alin. (4) din Codul fiscal.
   Certificatul de atribuire a codului fiscal sau Adeverința se va elibera solicitantului în format electronic sau prin intermediul serviciului poștal, în dependență de opțiunea solicitantului la depunerea cererii.
    [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr. 240 din 30.04.2021 cu privire la centralizarea unor acțiuni de atribuire/confirmare a codurilor fiscale]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.