06
02 2018
943

35. (4.6.2.3) Care este modalitatea de înregistrare a preturilor maxime de vînzare cu amănuntul la țigaretele cu filtru și fără filtru?

În conformitate cu art.1231 alin.(4) din Codul fiscal, preţul maxim de vînzare cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete cu filtru şi fără filtru se stabileşte de persoanele care produc ţigarete în Republica Moldova (producătorul local) sau care importă ţigarete cu filtru şi fără filtru şi se înregistrează în modul stabilit în Hotărîrea Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007. În acest sens, potrivit pct.3 din hotărîre, pentru înregistrarea preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru și fără filtru de producţie autohtonă, plătitorul de accize - producătorul, este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat declaraţia privind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru fabricate (conform anexei la hotărîrea menționată). Totodată, pct.4 din hotărîre, prevede că pentru înregistrarea preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru de import, precum şi a ţigaretelor cu filtru și fără filtru procurate de la agenţii economici, situaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, plătitorul de accize - importatorul sau cumpărătorul este obligat să prezinte declaraţia (conform anexei la prezenta hotărîre) organului vamal. Declaraţia privind preţul maxim de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru și fărăr filtru în conformitate cu pct.5 din hotărîre, se prezintă de către plătitorul de accize la Serviciul Fiscal de Stat sau organul vamal, care va efectua procedura de vămuire cel tîrziu cu 20 de zile calendaristice pînă la luna începînd cu care se vor aplica preţurile maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele specificate în declaraţie. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018 și în temeiul prevderilor Hotărării Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.