25
03 2021
579

(37.42) Pot persoanele fizice, care pe parcursul perioadei fiscale au obținut venituri impozabile conform cap.1 titlul X din Codul fiscal, să utilizeze scutirile prevăzute la art.33-35 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art.121 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163/1997, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înțelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată. 

        Potrivit art.351 din Codul fiscal, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform art.881 şi cap.1 titlul X sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soţie (soţ). 

        Totodată, conform pct.28 al Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova, anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.693 din 11 iulie 2018, dacă pe parcursul perioadei fiscale contribuabilii care primesc venituri salariale de la rezidenții parcurilor din industria tehnologiei informației, au beneficiat de scutirile stabilite la art.33-35 din Codul fiscal, aceştia urmează să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru recalcularea obligaţiei la impozitul pe venit, cu excluderea scutirilor. 

        Prin urmare, persoanele fizice care pe parcursul perioadei fiscale (anului calendaristic) au obținut venituri impozabile conform cap.1 titlul X din Codul fiscal, sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33-35 din Codul fiscal. 

        (Temei: scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/2-06/89 din 12 martie 2021)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.