19
05 2018
808

38. (7.2.7.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă și termenul de prezentare a dării de seamă?

Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă în baza formularului tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014 (art. 301 alin. (1) din Codul fiscal). Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată în baza formularului (Forma UNIF 14), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014 (art. 301 alin. (4) din Codul fiscal). [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea formularelor Dării de seamă pe taxele pe resurse naturale (Forma TRN 15), publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr. 366-371/1843, în vigoare 01.01.2015 și Ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF 14), publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr. 11-21/115, în vigoare 23.01.2015]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.