06
02 2020
414

4. (28.15.10) Apare oare obligaţia de eliberare a facturii fiscale de debitorul gajist în cazul livrării valorilor materiale în cadrul licitaţiei organizate?

Potrivit prevederilor art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea mărfurilor gajate din numele debitorului gajist constituie livrare de mărfuri. Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Astfel, în cazul în care bunurile care urmează a fi realizate ulterior sunt în proprietatea debitorului gajist, obligaţiunea privind calcularea şi achitarea TVA apare nemijlocit la debitorul gajist. Prin urmare, obligaţia privind eliberarea documentului primar la realizarea bunului gajat îi revine persoanei în numele căreia se efectuează livrarea în cauză. Totodată menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 2571 din Codul fiscal, neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate se sancţionează cu amendă în mărime de 20%-30% din valoarea tranzacţiei debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.178 din 26.07.2018 pentru modificarea unor acte legislative, în vigoare din 01.10.2018].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.