13
02 2018
1060

4. (29.1.3.1.15) Cum se determină cuantumul provizioanelor destinate acoperirii creanțelor ce țin de nerecuperarea ratelor și neachitarea dobînzilor de leasing?

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, organizațiilor de micro finanțare și/sau persoanelor care practică activitatea de leasing financiar li se permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi neachitarea dobînzilor de leasing în mărime de pînă la 5% din soldul mediu anual al creanţelor aferente contractelor de leasing, dacă aceste creanţe sînt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului. Astfel, determinarea valorii provizioanelor permise spre deducere se efectuează în modul următor:
  1. din lista tuturor creanțelor aferente contractelor de leasing se exclud creanțele persoanelor afiliate contribuabilului. Noțiunea „persoană afiliată” este similară cu noțiunea „persoană interdependentă”, stipulată în art. 5 pct. 12) din CF;
  2. se determină soldul mediu anual al creanțelor în baza datelor obținute la pct. 1. Soldul mediu anual (SMA) al creanțelor se determină cu ajutorul mediei cronologice simple. Astfel, se va aplica următoarea formulă: SMA = [½(soldul creanțelor la 01.01.201X) + soldul creanțelor la 01.02.201X + … + soldul la 01.12.201X + ½(soldul creanțelor la 01.01.201X+1)] / 12;
  3. se aplică coeficientul de 5% asupra valorii soldului mediu anual calculat la pct. 2.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.