11
12 2019
690

4. (29.2.10.9) Este oare posibilă înregistarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare fără a fi necesară deplasarea la subdiviziunea Serviciul Fiscal de Stat?

În cazul imposibilității deplasării contribuabilului la Serviciul Fiscal de Stat pentru a depune Declarația-Cerere, poate remite subdiviziunii SFS, prin intermediul unei scrisori recomandate, Declarația-Cerere cu anexarea documentelor confirmative. Data înregistrării va fi considerată data la care scrisoarea a fost depusă la oficiul poștal. Data înregistrării contractului, remis prin e-mail se va considera data recepționării Declarație-Cerere. Concomitent, contribuabilul are posibilitatea să o depună eletronic prin potalul SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” în cazul în care acesta dispunde de cheie electronică. Pentru informații suplimentare cu referire la obținerea cheii electronice puteți contacta Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la telеfonul 0 8000 1525 (apel gratuit).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.