24
02 2020
592

4. (29.2.6.9) Va fi obligată persoana fizică cetăţean de a declara venitul obţinut, în cazul transmiterii în locaţiune agentului economic a unui bun imobil (cu excepția terenurilor agricole)?

Arhiva În conformitate cu prevederile art. 901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Astfel, în cazul transmiterii în arendă a unui imobil de către o persoană fizică cetăţean unui agent economic, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 10 % din venitul achitat. Totodată, conform art.901 alin.(4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul veniturilor specificate la art.901 alin.(3) din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. Respectiv, pentru persoana fizica cetăţean, care transmite în locațiune un bun imobil unui agent economic, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declararea impozitului pe venit. Va fi obligată persoana fizică cetăţean de a declara venitul obţinut, în cazul transmiterii în locaţiune agentului economic a unui bun imobil? În conformitate cu prevederile art. 901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Astfel, în cazul transmiterii în arendă a unui imobil de către o persoană fizică cetăţean unui agent economic, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 10 % din venitul achitat. Totodată, conform art.901 alin.(4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul veniturilor specificate la art.901 alin.(3) din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. Respectiv, pentru persoana fizica cetăţean, care transmite în locațiune un bun imobil unui agent economic, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declararea impozitului pe venit. [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011(în vigoare din 13.01.2012] Persoana fizică cetaţean, transmite în locaţiune agentului economic, un bun imobil, la persoana fizica apare obligaţia privind declararea venitului obţinut? În conformitate cu prevederile alin.(3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal, reţin un impozit în marime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Astfel, în cazul transmiterii în arendă a unui imobil de către o persoană fizică cetaţean unui agent economic, entitatea urmează să reţina impozitul pe venit la sursa de plată în marime de 10 % din venitul achitat. Totodată, conform alin.(4) art.901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul cîstigurilor şi veniturilor specificate la alin.(3) art.901 din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. Respectiv, pentru persoana fizica cetăţean, care transmite în locatiune un bun imobil unui agent economic, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declarareă impozitului pe venit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.