08
10 2020
469

(40.3.16) Sînt în drept subiecții impozabili cu TVA să beneficieze de rambursarea TVA conform Programului de rambursare a TVA, instituit prin Legea nr.60/2020, dacă în careva din perioadele ulterioare perioadei decembrie 2019 au înregistrat TVA spre plată la buget (conform boxei 19 a declarației TVA) sau TVA spre deducere pentru perioada ulterioară a constituit „zero” lei?”

În conformitate cu pct.5 din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020, subiectul impozabil are dreptul la rambursarea TVA, solicitată pentru perioadele fiscale aferente perioadei de rambursare a TVA, indiferent de faptul dacă în careva din aceste perioade fiscale a înregistrat TVA spre achitare la buget, la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
1) în ultima perioadă fiscală pentru care se solicită rambursarea se înregistrează TVA spre deducere în perioada fiscală ulterioară;
2) suma spre rambursare este în limita valorii minime stabilite conform punctului 17 şi cumulativ pe perioada de rambursare a TVA nu depăşeşte suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019.

 

Astfel, la îndeplinirea condițiilor enunțate mai sus subiecții impozabili își pot exercita dreptul la rambursarea TVA, chiar dacă în careva perioadă fiscală au înregistrat, conform boxei 19 din declarația TVA, obligație spre plată la buget, sau suma aferentă boxei 21 ”TVA spre deducere în perioada ulterioară” a constituit ”zero” lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.