17
08 2017
647

5. (28.15.25) Urmează oare a fi completată coloana 10.9 a facturii fiscale la livrarea mărfurilor supuse accizului de către agenţii economici ce nu sunt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize?

Art. 117 alin.(2) din Codul fiscal, stabileşte expres elementele obligatorii care urmează a fi indicate în factura fiscală. Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de documente primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010. Astfel, conform pct.10 subpct.(14) din Instrucţiunea menţionată, în coloana 10.9 „Altă informaţie”, în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor se indică de către agenţii economici ce deţin statutul de plătitor de acciz, în lei suma accizelor aferentă lor. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special„Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.