13
02 2018
683

5. (29.1.3.2.5) Cum urmează a fi efectuate deducerile cheltuielilor ce țin de diurnă, dacă organizatorul acordă delegatului mijloace financiare sub formă de diurnă?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător, iar în conformitate cu prevederile alin. (3) al aceluiași articol, deducerea cheltuielilor de delegații se permite în limitele stabilite de Guvern. Astfel, conform pct. 25 din Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012, în cazul în care organizatorul acordă delegatului mijloace financiare sub formă de diurnă, burse, alte plăți confirmate documentar (invitație, scrisoare electronică, alte documente emise de organizator) pentru compensarea cheltuielilor curente, entitatea care l-a delegat nu achită acestuia diurna stabilită. Dacă mijloacele financiare acordate de organizator pentru o zi sunt mai mici decît normele pentru diurnă stabilite prin Regulamentul menționat, entitatea care a delegat va compensa diferența la prezentarea documentelor confirmative (demers oficial al organizatorului). În cazul în care ziua plecării și/sau sosirii diferă de perioada pentru care au fost acordate mijloace financiare de organizator, diurna aferentă acestor zile va fi achitată de angajator.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.