29
08 2017
478

5. (4.9.16) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de comision ?

Potrivit pct.13 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de comision, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii – comitent. Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii – comitent trebuie să prezinte în termenele stabilite de SFS următoarele documente:
  • contractul de comision şi copia contractului între comisionar şi partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii – comisionar;
  • documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul comitentului a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin (în condiţiile efectuării achitărilor prin conturile bancare ale comitentului). În cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări;
  • în cazul efectuării achitărilor prin conturile bancare ale comisionarului:
  1. copiile documentelor de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul comisionarului a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, autentificate prin semnătura comisionarului. În cazul în care decontările cu comisionarul se efectuează în expresie naturală, se prezintă copiile documentelor care confirmă efectuarea acestor achitări, autentificate prin semnătura comisionarului;
  2. documentele de plată şi extrasele bancare care confirmă achitarea cu comitentul, în cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.