07
11 2018
605

5. (6.16.3.3) Apare obligația de calculare și achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare, în cazul în care dispozitivul publicitar conține emblema firmei și/sau marca comercială?

Conform art. 17 din Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.1997, în locurile de comerţ şi de prestări de servicii, folosirea de către agenţii activităţii de întreprinzător în interior şi exterior a elementelor de design şi amenajat artistic şi arhitectural ce conţin emblema firmei, marca comercială ce corespunde profilului întreprinderii nu se consideră publicitate şi se efectuează fără autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale. Respectiv, în cazul în care dispozitivul publicitar, amplasat în exteriorul unităților de comerţ şi/sau de prestări servicii, conține emblema firmei şi/sau marca comercială ce corespunde profilului întreprinderii, suprafața ocupată de acestea nu se va include în baza impozabilă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.