26
12 2018
911

5. (8.2.6.9) Posesorul unui autovehicul înmatriculat în Republica Moldova, a achitat de două ori (eronat) pe parcursul anului, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM.

Are dreptul în acest caz posesorul autovehiculului la folosirea sumei plătite în plus pentru stingerea obligației fiscale pentru anul următor sau la restituirea acestei sume? Potrivit art. 341, alin. (11) din Codul fiscal, suma taxei plătită în plus se trece în contul taxei pasibile de achitare în perioada fiscală următoare sau se restituie subiectului impunerii în modul stabilit. Prin urmare, în cazul în care pentru una și aceiași unitate de transport – obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a perioadei fiscale taxa a fost plătită în plus, suma taxei plătite în plus se trece în contul taxei pasibile achitării în perioada fiscală următoare sau se restituie în modul stabilit. În acest sens, contribuabilul este în drept să depună la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte, Cererea privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 235 din 19 aprilie 2017. Dovada că taxa a fost achitată în plus în aceiași perioada fiscală vor fi documentele de plată în care sunt indicate VIN-Cod, tipul şi marca autovehiculului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.