Întrebări și răspunsuri

5.7.1.13 Care este termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobile evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării în cazul persoanelor juridice și persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător?

Persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător achită impozitul pe bunurile imobiliare la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, după cum urmează:
- în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent;

- în cazul bunurilor imobiliare dobândite după 25 septembrie a anului fiscal în curs -  nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.

Prin derogare de la prevederile menționate, întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 257 din 16 decembrie 2020 (publicată în Monitorul Oficial, 2020, nr. 353 - 357, în vigoare din 01.01.2021)].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

797 vizualizări

Data publicării:

19 Aprilie /2022 07:34

Catalogul tematic

Impozitul pe bunurile imobiliare | Legislație fiscală | Persoana fizică

Etichete:

persoana fizică | impozit pe bunuri imobile | activitate de intreprinzator

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon