Întrebări și răspunsuri

5.7.3.1 Care este termenul de achitare a impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării de către persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător?

Persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)) achită impozitul funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, la bugetele locale, conform amplasării terenurilor, după cum urmează:
- pentru terenurile existente și/sau dobândite pînă la 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs – nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent;
- pentru terenurile dobândite după 25 septembrie a anului fiscal în curs – până la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.


Gospodăriile țărănești (de fermier)) achită impozitul funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, la bugetele locale, conform amplasării terenurilor, astfel:
- pentru terenurile existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs – nu mai tîrziu de data de 30 iunie a anului curent;
- pentru terenurile dobândite după 31 martie a anului fiscal în curs – până la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.


Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită impozitul funciar în termen de până la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal și Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000 prin Legea nr.75/2022, Monitorul Oficial al R. Moldova, 2022, nr. 96, în vigoare din 01.04.2022]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

678 vizualizări

Data publicării:

19 Aprilie /2022 07:47

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Legislație fiscală | Persoana fizică

Etichete:

impozit funciar | persoana fizică | activitate de intreprinzator

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon