13
08 2019
555

6. (28.15.64) Plasat în arhivă

Care din normele stabilite în 2 alineate numerotate identic (12) ale articolului 117 din Codul fiscal urmează a fi aplicată? În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul fiscal, în redacția Legii nr.288 din 15 decembrie 2017, în vigoare 01.01.2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică (e-factura), eliberată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, prin Legea nr.229 din 1 noiembrie 2018, art.117 a fost completat cu un nou alineat (12), conform căruia, începînd cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale. Astfel, se constată un conflict de norme între două prevederi legislative cu aceeaşi forţă juridică. În scopul aplicării conforme a acestor norme urmează a se conduce de prevederile art.7 alin.(3) din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017 care stabilesc că în cazul în care între două acte normative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de norme, se aplică prevederile ultimului act normativ adoptat, aprobat sau emis. Dat fiind faptul că prevederile alin.(12) din art.117 în redacția Legii nr.229 din 01.11.2018, sunt aprobate prin ultimul act normativ adoptat, acestea se vor aplica în administrarea fiscală. Respectiv, prezentarea facturii fiscale electronice (e-factura) cumpărătorului pentru livrările specificate în art.117 alin.(12) din Codul fiscal, în conformitate cu redacția Legii nr.229 din 01.11.2018, este obligatorie începînd cu 1 iulie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.