Întrebări și răspunsuri

6. (41.4) Care sume ale dobânzilor bancare sunt pasibile subvenționării?

Ordinea de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare este reglementată de art.I, Capitolul 1 din Legea nr.60 din 23.04.2020 „Privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor ace normative” (MO nr.108-109 din 25.04.2020) și Regulamentul privind modul de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, apobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.66 din 20.05.2020 (MO nr.118-123 din 22.05.2020) (în continuare Regulament). Potrivit actelor normative menționate, sunt pasibile subvenționării dobînzile aferente creditelor bancare, contractate de la băncile licențiate din Republica Moldova în perioada 01.05.2020-31.12.2020, indiferent de termenul de scadență a acestora. Dobînzile se vor subvenționa doar cu condiția achitării acestora creditorului pînă la 31.12.2020. Nu se vor admite pentru subvenționare dobînzile aferente creditelor contractate în perioada de pînă la 01.05.2020, chiar dacă achitarea acestora va avea loc în perioada desfășurării Programului de subvenționare. Deasemenea nu se subvenționează dobînzile aferente creditelor și împrumuturilor acordate de subiecți care nu au statut de bancă. Este de menționat, că normele ce reglementează ordinea de acordare a subvenției nu stabilesc condiții referitor la destinația și modul de utilizare a creditului în scopul realizării dreptului la subvenționarea dobînzilor aferente acestuia.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

553 vizualizări

Data publicării:

02 Iunie /2020 10:30

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon