10
09 2018
628

6. (6.2.1.9) Este subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului reprezentanța companiei străine (nerezident)?

În conformitate cu art. 290 lit. a) al Codului fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului sînt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, care dispun de bază impozabilă. Baza impozabilă, potrivit lit. a) col.2 din anexa la titlul VII din Codul fiscal, constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților şi, suplimentar:
  • în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor țărănești (de fermier) -fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor țărănești (de fermier);
  • în cazul persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfășurarea activității profesionale în sectorul justiției.
Respectiv, nerezidentul care desfășoară, integral sau parțial, activitate de întreprinzător în Republica Moldova, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent şi întrunește criteriile de reprezentanță permanentă în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 15) din Codul fiscal, apare în calitate de subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului în cazul în care dispune de bază impozabilă conform lit. a) col. 2 din anexa la titlul VII din Codul fiscal. Nerezidentul care desfășoară genuri de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar sau de alt caracter în Republica Moldova, în lipsa criteriilor de reprezentanță permanentă, şi corespunde art. 5 pct. 20) din Codul fiscal, nu apare în calitate de subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.