18
06 2021
128

6.17.5.3 Apare oare obligația privind calcularea şi achitarea taxei pentru salubrizare de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei?

Nu. Conform art. 2941 din Codul fiscal, contribuabilii rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiei nu au obligaţii privind taxele locale, taxele în cauză fiind incluse în componenţa impozitului unic reglementat de cap. 1 titlul X.

Modificarea taxelor locale de către autoritatea administraţiei publice locale nu va avea impact asupra mărimii impozitului unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.


      Totodată, dacă pe parcursul anului calendaristic agentul economic aplică atît regimul de impozitare stabilit, cît şi regimul special de impozitare stabilit la cap. 1 titlul X, calculul, raportarea şi achitarea taxelor locale se vor efectua în modul general stabilit, proporțional numărului de luni în care s-a aplicat regimul de impozitare stabilit pentru perioada fiscală respectivă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.