Întrebări și răspunsuri

(6.3.5.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului local (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
     Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

582 vizualizări

Data publicării:

10 Septembrie /2020 07:54

Domeniu:

Administrare fiscală | Legislație fiscală

Etichete:

taxa | licitația | loterie | unitate administrativ-teritoriala | buget local

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon