21
09 2020
307

(6.8.7.1) Cine sunt scutiţi de plata taxei pentru cazare ?

 Potrivit art. 295 al Codului fiscal, de plata taxei pentru cazare sunt scutiți: 
- autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile; 
-misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; 
- Banca Naţională a Moldovei;
- proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate in interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei;
- subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din titlul II al Codului fiscal (persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie și/sau horticultură, și/sau de obiecte al regnului vegetal). 
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.