15
08 2018
1051

7. (37.23) Care este modul de impozitare a persoanei fizice nerezidente, angajată al unui rezident al parcului pentru tehnologia informației, în cazul în care acesta nu prestează munca pe teritoriul Republicii Moldova?

Potrivit prevederilor art. 46 alin. (9) din Codul muncii, parte a contractului individual de muncă pot fi cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare. În același timp, conform art. 368 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei. În conformitate cu prevederile art. 372 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, în componența impozitului unic este inclus și impozitul pe venit din salariu. În acest sens, ținem să menționăm că prevederile Titlului X, Capitolului 1 din Codul fiscal, ce țin de regimul fiscal al rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației, nu conțin prevederi speciale referitoare la angajații - persoane fizice nerezidente. Respectiv, regimul special de impozitare se va aplica pentru toate persoanele fizice angajate de către rezidentul parcului IT prin contract individual de muncă. Astfel, impozitul unic cuprinde impozitul pe venit din salariu al persoanei fizice nerezidente angajată al unui rezident al parcului pentru tehnologia informației. Totodată, completarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației (aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135/2017) se va face în modul general stabilit. În această ordine de idei, pentru veniturile salariale respective nerezidentul nu va fi în drept să obțină Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova (Forma 3-DTA17) în vederea aplicării Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, dat fiind faptul că obiectul convențiilor îl reprezintă venitul supus impozitării în Republica Moldova, ci nu impozitul unic.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.